ENG

Universiteto e. dokumentų kaupimo talpykloje tikslai ir uždaviniai:

  • Plėtoti mokslinės veiklos tarptautiškumą, vykdant mokslinių ir praktinių rezultatų tarptautinę sklaidą, tobulinti studijų kokybę bei užtikrinti palankias sąlygas pedagoginei, mokslinei ir meninei veikloms, kuriant šiuolaikišką ir patrauklią infrastruktūrą (iš Universiteto 2012–2020 m. strateginių nuostatų);
  • Sudaryti sąlygas nemokamai, be technologinių ir ekonominių trukdžių naudotis prieiga per internetą prie Universiteto mokslininkų tyrimų rezultatų, kurie jau buvo finansuoti iš valstybės lėšų, nepažeidžiant autorių teisių;
  • Sukaupti Universiteto sukurtą mokslinę produkciją, užtikrinti mokslininkų publikacijų matomumą, efektyvią panaudą ir citavimą;
  • Lengviau ir greičiau pasiekti Universiteto mokslininkų sukurtą mokslinę informaciją, kuri dėl ankstyvos naujų idėjų ar atradimų sklaidos padidina mokslinių tyrimų efektyvumą ir leidžia išvengti mokslinių tyrimų ir veiklų dubliavimo;
  • Sukurti bendros paieškos išsklaidytuose elektroniniuose ištekliuose, iš jų ir visateksčiuose, prielaidas;
  • Sutaupyti lėšų leidiniams spausdinti, o vartotojams sudaryti galimybę juos skaityti patogiu metu ir patogioje vietoje;
  • Užtikrinti pastovius e. dokumentų adresus, garantuojančius nuorodų į pateiktus dokumentus nuolatinį veikimą, dokumentų ilgalaikį išsaugojimą;
  • Skatinti inovacijas, suteikti profesionalų lygį atskirų darbų e. leidybai;
  • Gerinti Universiteto investicijų į mokslą matomumą ir grąžą.